Wat doet de ROV?

Wat doet de ROV?


Verbinden:
Wij stimuleren de samenwerking en onderhouden een goed contact tussen Rijsbergse ondernemers. Samen staan we sterker en een goeie buur is nou eenmaal beter dan een verre vriend.


Belangenbehartiging:
We behartigen de belangen van de gezamenlijke Rijsbergse ondernemers bij de diverse overheden en instellingen.


Netwerken en evenementen:
De ROV organiseert regelmatig evenementen waarbij ondernemers zich kunnen presenteren aan de Rijsbergse samenleving. Daarnaast worden er netwerkevenementen georganiseerd om contacten te leggen en te onderhouden tussen de ondernemers.


Maatschappelijke functie:
Een goed aanbod van bedrijven en winkels is van groot belang om het dorp leefbaar te houden.

Voor wie?

De ROV zet zich samen met haar leden in voor een leefbaar Rijsbergen.

Bent u ondernemer in Rijsbergen? Wij nodigen u van harte uit om zich bij onze vereniging te voegen.