ROV -Rijsbergse Ondernemersvereniging

Verbinden | Belangenbehartiging | Netwerken | Maatschappelijke functie

Verbinden

Stimuleren van samenwerking en goed contact tussen Rijsbergse ondernemers.

Belangenbehartiging

Behartigen van de belangen van Rijsbergse ondernemers bij overheden en instellingen.

Netwerkevenementen

Organiseren van netwerk evenementen om het contact en samenwerking te stimuleren.

Maatschappij

Goed aanbod van bedrijven en winkels is van groot belang om het dorp leefbaar te houden.

Verbinden

De ROV zoekt de verbinding op tussen de Rijsbergse ondernemers.

Met diverse activiteiten, bijeenkomst en een regelmatige informatievoorziening willen we deze verbinding stimuleren en in stand houden.

Het bestuur van de ROV is op zoek naar enthousiaste en betrokken bestuursleden. Heb je wellicht interesse? Neem contact met ons op.

ROV – Rijsbergse Ondernemersvereniging

Scroll naar boven